assets/slider/01 assets/slider/02 assets/slider/03 assets/slider/04 assets/slider/05 assets/slider/06
Deutsch. English Українська

Zamojskie Centrum Wolontariatu

Stowarzyszenie Zamojskie Centrum Wolontariatu powstało z inspiracji Miejskiego Centrum Pomocy Rodzinie i zostało zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym trzynastego grudnia 2002 roku.

 

Głównym celem Stowarzyszenia jest promowanie idei wolontarystycznej oraz organizowanie i koordynowanie działań wolontarystycznych.

 

Działania Zamojskiego Centrum Wolontariatu:

 

  • prowadzimy Biuro Pośrednictwa Pracy dla wolontariuszy,
  • organizujemy szkolenia dla korzystających i koordynatorów pracy wolontarystycznej, a także podstawowe i specjalistyczne szkolenia dla wolontariuszy,
  • przygotowujemy organizacje i instytucje do współpracy z wolontariuszami,
  • koordynujemy działalność Szkolnych i Młodzieżowych Klubów Wolontariusza,
  • organizujemy międzynarodowe spotkania młodzieży,
  • prowadzimy szkolenia i poradnictwo z zakresu regulacji prawnych dla korzystających ze świadczeń wolontarystycznych,
  • promujemy wolontariat w środowisku lokalnym,
  • pracujemy metodą projektową w celu pozyskiwania funduszy na ciągłe wzbogacanie oferty i profesjonalizację naszych usług.